Skip navigation
SEI report

Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas

Eestis tekkiva toidujäätmete ja toidukao ning nende tekkepõhjuste uuring viidi läbi kõigis toidutarneahela etappides, sh kodumajapidamistes, toitlustuses, kaubanduses, toidutööstuses ja esmatootmises (põllumajandus ja kalakasvatus). Uuringu tulemused kajastavad 2020. aastal tehtud detailuuringus kogutud andmete ning riikliku jäätmearuandluse 2019. aasta andmete analüüsil saadud
tulemusi.

Evelin Piirsalu, Harri Moora, Kadi Väli / Published on 27 May 2021
Download  Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas 2021 / PDF / 2 MB

Photo: Semiglass / Shutterstock

Uuringu tulemuste põhjal võib kokkuvõtvalt öelda, et Eestis tekib kokku ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Jagatuna inimese peale võib öelda, et kogu tarneahelas tekib Eestis elaniku kohta 127 kg toidujäätmeid aastas. Ligi pool toidujäätmetest tekib kodumajapidamistes, 19% toidutööstuses, 14% esmatootmises, 12% kaubanduses ning 6% toitlustussektoris.

Toidujäätmetest poole (50%) ehk ligikaudu 84 000 tonni aastas moodustab toidukadu ehk inimtoiduna raisku läinud toit. Kõige suurem osakaal toidukao tekkes on kodumajapidamistel (41%), kõige väiksem toidutööstusel (4%). Kogu toidutarneahelas raisatud toidu väärtus kokku on hinnanguliselt 164 miljonit eurot aastas.

Download

Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas 2021 / PDF / 2 MB

SEI authors

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Harri Moora

Programme Director, Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Topics and subtopics
Economy : Sustainable lifestyles
Related centres
SEI Tallinn
Regions
Estonia

Design and development by Soapbox.