Skip navigation
Press release

see in English

Fabege och SEI i ny satsning för FN:s globala mål

Nu går startskottet som ska inspirera och utmana fastighetsbranschen till en hållbar samhällsomställning. Stockholm Environment Institute och stadsutvecklaren Fabege startar nu ett spännande samarbete för att bidra till att skapa en hållbar och samhällsnyttig, stads- och regionutveckling i Stockholm till år 2050, i linje med FN:s globala mål under Agenda 2030.

Ylva Rylander / Published on 18 March 2019
Press release contact

Ylva Rylander / ylva.rylander@sei.org

Urbanisering är en stark global trend. I dag bor och arbetar över hälften av världens befolkning i städer, och inom några decennier beräknas 70 procent av alla människor vara stadsbor. Sverige är ett av de länder inom EU där denna utveckling går allra snabbast.

Städer står i dag för en växande miljöbelastning. Samtidigt rymmer staden unika möjligheter genom att man på en liten geografisk yta samlar arbetsplatser, bostäder och upplevelser och samtidigt låter människor utvecklas och realisera en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella.

Ökad klimatpåverkan, geopolitiska förändringar, utmaningar inom EU och andra omvärldsfaktorer leder till att det nu råder en ökande osäkerhet om hur framtiden kommer att utvecklas – såväl globalt som i vår del av världen. Det finns därför ett ökat behov av metoder för att analysera hur vi på bästa sätt kan säkerställa en god samhällsutveckling.

− Vi lever i en spännande men utmanande tid. Det är nu extremt viktigt att vi gör smarta vägval och samverkar med politiker och näringsliv. Samarbetet med Fabege hoppas vi ska leda till att skarpa åtgärder genomförs inom fastighetsbranschen för att bidra till långsiktigt hållbar samhällsnytta, säger Katarina Axelsson, projektledare och forskare vid Stockholm Environment Institute.

Bosco Verticale in Milano, Italy

Givet osäkerheter om den globala utvecklingen, påverkan av klimatförändringar och andra omvärldsfaktorer, hur kan fastighetsbranschen tillsammans med andra aktörer de kommande tre decennierna bidra till en hållbar och samhällsnyttig stads- och regionutveckling i Stockholm till år 2050? Den 19 mars har SEI och Fabege bjudit in ett stort antal experter till en workshop, där deltagarna utifrån explorativ scenariometodik och gruppdiskussioner kommer att utforska hur lokalpolitiker, näringsliv och intresseorganisationer tillsammans kan:

  • medverka till en hållbar stads- och regionsutveckling
  • bidra till en hållbar samhällsomvandling och FN:s 17 globala hållbarhetsmål
  • vara en drivkraft för förändring, snarare än att endast svara på samhällsförändringar.

− Vi på Fabege har en fantastisk möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning tack vare vårt sätt att arbeta med att utveckla både nya och befintliga stadsdelar i Stockholm. Vi ser att det finns helt nya förutsättningar i dag och att teknikutvecklingen går fort framåt. Tack vare samarbetet med SEI och att vi nu gemensamt tar ett holistiskt angreppsätt och samlar kunskap från olika samhällsaktörer, beteendevetare, forskare, politiker, vår egen styrelse och miljöexperter hoppas vi hitta helt nya lösningar och angreppsätt för ett bättre Stockholm, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Syftet med workshopen är att analysera samspelet mellan Fabege och det omgivande samhället, kartlägga utmaningar och tydliggöra fastighetsbranschens unika roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Under workshopen kommer deltagarna att analysera alternativa utvecklingsvägar för Stockholmsregionen och hur Fabege kan bidra, med Agenda 2030 och Parisavtalet som utgångspunkt.

Målsättningen med detta unika samarbete är att förstå hur fastighetsbranschen, lokalpolitiker, näringsliv och intresseorganisationer aktivt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn tagen till olika framtidsscenarier.

Workshopen sker den 19 mars på Friends Arena under Chatham House Rule. Personliga intervjuer med media i samband med workshopen ska bokas i förväg.

För intervjuer, vänligen kontakta:

Ylva Rylander, pressansvarig SEI
[email protected], 073-150 33 84

Katarina Axelsson, projektledare och forskare SEI
[email protected], 073-707 85 77

Christian Hermelin, VD Fabege, 08-555 148 25
Mia Häggström, Hållbarhetschef Fabege, 073-387 18 54

Katarina Axelsson
Katarina Axelsson

Senior Policy Fellow

SEI Headquarters

Kristian Skånberg
Kristian Skånberg

SEI Affiliated Researcher

Anneli Sundin
Anneli Sundin

Communications and Impact Officer

Project Communications

SEI Headquarters

Marie Jürisoo
Marie Jürisoo

Deputy Director and Operations Director

Global Operations

SEI Headquarters

Nina Weitz
Nina Weitz

Team Leader: Global Goals and Systems; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Bjorn Nyqvist
Björn Nykvist

Team Leader: Energy and Industry Transitions; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Stockholm Environment Institute är ett internationellt och oberoende forsknings- och policyinstitut som under 30 år publicerat vetenskaplig miljöforskning. SEI skapar dialog mellan forskare och beslutsfattare för att utveckla lösningar och bidra till en hållbar framtid för alla. @SEIforskning

Fabege är fastighetsbolaget med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter i Stockholm. Bolaget utvecklar hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både perspektivet och ägandet är långsiktigt och drivkraften är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i områdena, som finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Design and development by Soapbox.