Skip navigation
Press release

Tallinna ja Viimsi koolid korraldavad koolitoidufestivale

Sel aastal toimuvad mitmes Tallinna ja Viimsi koolis koolitoidufestivalid, mis toovad kokku koolikogukonnad, et katsetada põnevaid koolitoidu lahendusi ning õppida tervisliku ja jätkusuutliku toitumise kohta. 

Anette Parksepp / Published on 22 May 2024
Press release contact

Evelin Piirsalu / evelin.piirsalu@sei.org

Rahvusköökide festival Tallinna Inglise Kolledžis.

Anette Parksepp/SEI Tallinn

Koolitoidufestivalid toimuvad projekti SchoolFood4Change (SF4C) toel, mille eesmärk on muuta koolitoit tervislikumaks nii lastele kui planeedile. Selleks aitab projekt mõtestada ümber meie senist lähenemist koolitoidule: koolitoit ei peaks olema üksnes soodsaima hinna eest sööklas tarvitatav tarbekaup, vaid see võiks olla hõlmatud õppekavasse, huvitegevusse, õpilaste väljasõitudesse ning kogu koolipere ühistesse tegemistesse. Samuti on oluline toetada lapsevanemaid, et õpilased saaksid juba kodust kaasa tervislikud toitumisharjumused. 

Sel teisipäeval toimus esimene festival Tallinna Inglise Kolledžis, kes korraldas kultuurilise mitmekesisuse päeval rahvusköökide festivali. Õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, vilistlastele ja kõigile teistele huvilistele avatud üritusel sai proovida toite kaheksast erinevast rahvusköögist: Hiina, Ecuador, Pakistan, Mehhiko, Filipiinid, Kamerun/Kesk-ja Lääne-Aafrika, Brasiilia ja USA. Toitu valmistasid kooli rahvusvahelised õpetajad, keda toetasid koolikokad ja õpilased. 

“Kuna meil õpib ja töötab palju rahvusvahelisi õpilasi ja õpetajaid, tuligi mõte tutvustada nende kultuuri toidu kaudu,” selgitas Tallinna Inglise Kolledži CAS programmi- ja huvijuht Kadri Ruut. “Rahvusköökide festival oli ka üks meie SF4C projekti tegevusi. Toidutegemisse olid kaasatud international mindedness kursuse lõputöö raames ka 11. klasside õpilased. Üritus õnnestus suurepäraselt. Eriti populaarseks osutus suši valmistamise töötuba lastele.” 

Lapsevanemad said koolitoidufestivalil osaleda tasakaalustatud toitumise loengus, mida andis Tallinna Haridusameti SF4C toidukultuuri edendaja, toitumisspetsialist ja toitumisterapeut Kendra Kairi Vaino. “Vanematele suunatud loengud räägivad eelkõige tasakaalus toitumise olulisusest kogu päeva jooksul ehk vastavad igipõlisele küsimusele “Mida õhtuks süüa teha?”,” rääkis Vaino. “Rahumäe koolis toimub loeng ka õpilastele, kus kinnitame ja lükkame ümber toitumisega seotud müüte, et kujundada täisväärtuslikku ja neutraalset suhtumist toitu.” 

Järgmine koolitoidufestival toimub 3. juunil Tallinna Rahumäe Põhikoolis. Viimsi vald plaanib festivale korraldada järgmisel õppeaastal. 

Koolitoidufestivalid on osa rahvusvahelise koolitoiduprojekti SchoolFood4Change paljudest tegevustest. Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemeksperdi Evelin Piirsalu sõnul on festivalide eesmärk tuua toitumisega seotud teadmisi ja häid ideid lasteni, aga ka lastevanemateni, kellel on hädavajalik roll jätkusuutlike ja tervislike toitumisharjumuste kujundamisel kodus. “Lastel on tihti kujunenud välja alateadlik hoiak, et tervislik toit ei ole maitsev. Sellepärast on oluline teadlikult luua selline keskkond, kus lapsed ja noored hakkavad eelistama tervislikku ja kestlikult hangitud toitu,” selgitas Piirsalu. Ta lisas, et koolitoit aitab kaasa õpitulemuste parandamisele, kuna täis kõht lubab lastel paremini õppimisele pühenduda.

SchoolFood4Change

Euroopa Liidu rahastatud projekt SchoolFood4Change alustas tegevust jaanuaris 2022 koos Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse, Tallinna linna, Viimsi valla ja veel 40 organisatsiooniga 12 Euroopa riigist. Projekti juhib kestlikkusele pühendunud kohalikke omavalitsusi ühendav organisatsioon ICLEI. SF4C toob kokku kõik koolitoiduga seotud osapooled: õpilased, lapsevanemad, õpetajad, toidutootjad, kokad, koolisöökla töötajad, kestliku toidu hankimise spetsialistid, toitumiseksperdid ja kohalikud ettevõtted. Projekt toetub kolmeosalisele lähenemisele, mis hõlmab kestlikke toiduhankeid, planeedi- ja tervisesõbralikke toitumisviise ning terviklikku lähenemist koolitoidule ehk kogu kooli toidukultuuri. Projekti rahastab Euroopa Liidu Horisont 2020 programm ning see kestab neli aastat. Projektitulemusi saavad kasutada kõik teised koolid Eestis, Euroopas ja laiemalt. 

Vastutus pressiteate sisu eest lasub täielikult projekti SchoolFood4Change partneritel. Sisu ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni seisukohti. Euroopa Komisjon pole vastutav informatsiooni võimaliku edasise kasutamise eest. 

Projekti kontaktid SEI Tallinnas

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Brigita Tool

Junior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Johanna Lehtmets

Communications Manager

Communications

SEI Tallinn

Anette Parksepp

Communications Expert

Communications

SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.