StratKIT projekti lõpuseminar annab ülevaate jätkusuutlike toitlustushangete olukorrast ja väljakutsetest ning mahetoidu pakkumisest koolides. Lisaks arutletakse, missugused väljakutsed esinevad jätkusuutlike kriteeriumide lisamisel hangetesse.

Seminar “Haridusasutuste toitlustushanked: kuhu edasi?” toimub 25. novembril 2021 kell 14-16 veebis.

Registreerimine on avatud 24. novembrini SIIN . Ürituse veebilink koos täpsustatud ajakavaga saadetakse registreerunuile seminari päeva hommikul.

Päevakava

Sissejuhatus

  • StratKIT projekti tulemuste ülevaade ja edasised sammud. Evelin Piirsalu, SEI Tallinn

I osa Jätkusuutlike toitlustushangete olukord ja väljakutsed

  • Kohaliku omavalitsuse vaade Tallinna näitel – Andres Pajula ja Rainer Rannala, Tallinna Haridusamet
  • Kooli vaade Tallinna Reaalkooli näitel. Ene Saar, Tallinna Reaalkool
  • Koolitoitlustaja vaade. Aaro Lode, Baltic Restaurants Estonia
  • Arutelu

II osa Mahetoit koolides – väljakutsed jätkusuutlike kriteeriumite lisamisel hangetesse

  • Mahetoidu trendidest meil ja mujal. Merit Mikk, Mahepõllumajanduse Koostöökogu
  • Eesti valmisolek kohalikku mahetoitu pakkuda. Krista Kulderknup, Organic Estonia
  • Mis on riigi plaan mahetoidu pakkumise suurendamisel? Sigmar Suu, Maaeluministeerium
  • Arutelu