Lisaks Hollandi ja Eesti ettevõtjate kogemustele toiduraiskamise vältimisel ja vähendamisel antakse seminaril põgus ülevaade viimastest arengutest toiduraiskamise vähendamise trendidest nii Euroopas kui ka Eestis. Samuti tutvustatakse Hollandi kogemusi toiduraiskamise vähendamisele suunatud initsiatiivide ja koostööplatvormide ellukutsumisel.

Seminar on suunatud eelkõige ettevõtjatele, aga seminari on kuulama oodatud ka toiduvaldkonnaga seotud avaliku sektori esindajad ja kõik teised huvilised.

Registreeru üritusele SIIN .

Kõigile registreerunutele saadetakse ürituse päeval veebilink seminarikeskkonnale ligipääsemiseks. Kogutud andmed kasutatakse ainult üritusega seotud informatsiooni edastamiseks ning muul moel ei töödelda.

Üritus viiakse läbi eesti ja inglise keeles, ingliskeelseid ettekandeid eestikeelde ei tõlgita.

Veebiseminari kava:

  • Avasõnad. Ülevaade toidusektori hetkeolukorrast ja arengutest Eestis. Harri Moora ja Evelin Piirsalu, SEI Tallinn
  • Keskkonnaministeeriumi ülevaade toidujäätmete tegevuskavast. Kristel Kibin, Keskkonnaministeeriumi nõunik
  • Hollandi kogemus, kuidas toetada toiduraiskamise vähendamist ettevõtetes? Trendid Euroopa Liidu tasandil. Toine Timmermans, Hollandi sihtasutuse Together Against Foodwaste direktor (ettekanne on inglise keeles)
  • Praktiline näide toidujäätmete ringlussevõtust Hollandi toiduainetööstusettevõttes – Mr Milco Aarts, sotsiaalse ettevõtte Soupalicios asutaja ja tegevjuht (ettekanne on inglise keeles)
  • Praktiline näide toidukao ja -jäätmete vältimisest Hollandi kaubandusettevõttes (TBD) (ettekanne on inglise keeles)
  • Praktiline näide toidujäätmete vältimise ja vähendamise lahendusest Eesti ettevõttes (TBD)
  • Ülevaade Hollandi ettevõtetes kasutatud toidujäätmete vältimise ja vähendamise audititest ja uuringutest, Melanie Kok, Wageningeni Ülikooli esindaja (ettekanne on inglise keeles)
  • Kokkuvõte, SEI Tallinn

Ürituse korraldajad: Hollandi Saatkond Eestis, SEI Tallinn, Toidupank