CASCADE projekti tegevused on:

  • Läänemere piirkonna kliimamuutusega seotud riskide ülevaate koostamine. Ülevaade katab praegused riskid (nt üleujutused, metsatulekahjud, tormituuled jne), aga kakliimamuutusest tuleneda võivad kaudsed riskid nagu massiline sisseränne või majanduslik ja poliitiline ebakindlus.
  • Suuniste väljatöötamine strateegilise planeerimise toetamiseks katastroofiohu vähendamise ja kliimamuutuste valdkonnas kohalikul tasandil. Analüüsitakse ka suuniste rakendamist takistavaid tegureid.
  • Õppekava ja õppematerjalide väljatöötamine koolitajatele. Pilootkoolituse korraldamine koolitajatele ja konkreetsetele sihtrühmadele.
  • Kliimamuutuse ohu hindamise õigusaktide ja tavade kaardistamine Läänemere piirkonnas. Analüüs on aluseks poliitilisele dialoogile, mille eesmärk on kindlaks määrata koordineerimis- ja koostöötegevused, et suurendada poliitilise dialoogi kontekstis kliimariskide hindamise lähenemisviiside ja Läänemere piirkonna õigusaktide ühtlustamist.
  • Poliitilisi dialoogide korraldamine kohalike, riiklike, makropiirkondlike ja rahvusvaheliste osapoolte vahel, et töötada välja soovitused poliitilise sidususe suurendamiseks Läänemere piirkonnas.

SEI Tallinna projektipartnerid CASCADE projektis:

Turu linn , Soome

Läänemeremaade Nõukogu Sekretariaat , Rootsi

Swedish Civil Contingencies Agency, Rootsi

Tuletõrjeteenuste peakool , Poola

Hamburgi tule- ja hädaolukorateenuste akadeemia , Saksamaa

Liepaja munitsipaalpolitsei , Läti

Frederiksborgi tule- ja päästeteenistus , Taani

Abo Academi Ülikool , Soome