Hetkel on enamik maapiirkondade ühistransporditeenustest jätkuvalt keskendunud sõiduplaanipõhise kohaliku bussiteenuse pakkumisele. RESPONSE’i fookuses on säärase transpordikorralduse probleemkohad, milleks on reisijate arvu vähenemine ja avaliku sektori rahastatud transporti pakkuvate ettevõtete madal kulutõhusus.

Ühistranspordi korraldus on kogu Läänemere piirkonnas sarnane ja ühistranspordi korraldamise eest vastutavatel riigiasutustel puudub tihtipeale võimekus tegeleda üheltpoolt valdkonna väljakutsetega ning teisalt rakendada ühistranspordi arendamise hüvanguks uusi tehnoloogilisi võimalusi.

RESPONSE projekt loodi, et ühistranspordi sektori parimaid tavasid ja uusi tehnoloogiaalaseid saavutusi, nagu avatud juurdepääs liikuvust puudutavatele andmetele, digirevolutsioon ja nõudluspõhised lahendused, laialdasemalt kasutusele võtta.

Projekti peamiseks sihtgrupiks on riigiasutused, avaliku sektori koordineerijad, ühistransporditeenuste pakkujad kohalikul tasandil, kelle vastutada on kõigi kasutajagruppide vajadustele vastava transporditeenuse korraldamine.

RESPONSE projekt tegeles kasutamata potentsiaaliga, mida pakuvad nõudluspõhise transpordiga seonduvad lahendused ja mida on Läänemere piirkonnas arendatud juba 1990. aastatest alates. Nõudluspõhine transport võimaldab tagada transpordi ligipääsetavust, kättesaadavust ja usaldusväärsust hajaasutusega piirkondades. Erinevalt fikseeritud bussiliinidest loob see võimalused sujuvateks sõitudeks, digiärimudeliteks ja paindlikuks vajaduspõhiseks teenusekujunduseks. Samuti võimaldab nõudluspõhine transport teenuseid ja kasutajagruppe koordineerida ja on palju kulutõhusam kui spetsiaalsed transporditeenused (näiteks meditsiinitransport).

RESPONSE projekti jooksul:

  1. näidati, kuidas paiknevusega seotud andmeid (geodata) saab avalikustada, visualiseerida ja kasutada tõenduspõhise allikana riigiasutuste otsustusprotsessides (projekti jooksul töötati välja avalikult kättesaadav veebipõhine andmebaas data warehouse ja kulude prognoosimise mudel)
  2. viidi läbi pilootprojektid selle kohta, kuidas avalikult rahastatavaid transporditeenuseid annaks nõudluspõhiselt korraldada ja turundada (näiteks poolest päevast sõite lõpetavate koolibusside arvelt ja suhtlusplatvormi kaudu)
  3. kaasati ühistranspordi lõppkasutajaid teenuse arenduse protsessi

Projektipartnerid:

Partnerid Eestis: