Uuring kodumajapidamiste ja toitlustusasutuste toidukao kohta

SEI Tallinn uuris toidujäätmete ja toidukao teket ning selle põhjuseid Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes. Uuring viidi läbi aastal 2014. ja tulemused avaldati 2015. aasta alguses.

Töö eesmärk oli hinnata Eesti kodumajapidamistes ning toitlustusasutustes ja -ettevõtetes tekkivate toidujäätmete ning toidukao koguseid. Selleks analüüsiti toidujäätmete teket erineva sissetuleku ja struktuuriga leibkondades. Suuremates koduvälistest toitlustusega tegelevatest organisatsioonidest haarati uuringusse haridusasutuste (lasteaiad ja koolid) ja tervishoiuasutuste (haigla) toitlustajad ning peamised toitlustusettevõtete tüübid (restoranid, pubid/baarid, kohvikud, buffeed/sööklad). Uuringu analüüsi tulemuste põhjal toodi välja ka soovitused edasisteks võimalikeks tegevusteks, mis aitaksid toidujäätmeid ja toidukadu vältida ning vähendada.
Uuringu tulemuste kohta loe täpsemalt uuringu aruandest:

Uuring hulgi- ja jaekaubandusettevõtete ning toiduainetööstuse toidukao kohta

Töö eesmärk oli toitu müüvates kaubandusettevõtetes ja toiduainetööstuses tekkivate toidujäätmete ja toidukao osakaalu väljaselgitamine, analüüsides toidujäätmete ainelist koostist ja kogust. Uuring viidi läbi 2015. aasta teises pooles ja tulemused selgusid jaanuaris 2016.
Uuringusse kaasati toiduainetööstuse erinevad töötlemissektorid (liha-, kala-, piima, pagari- ja joogitoodete tootmine, puu- ja köögivilja töötlemine, õli ning jahu- ja tangainete tootmine) ning samuti toiduainete müügiga tegelevad hulgi- ja jaekaubandusettevõtted. Uuringu analüüsi tulemuste põhjal toodi välja ka ettepanekud, milliste tegevustega on võimalik toidukadu vähendada.

Uuringu tulemuste kohta loe täpsemalt uuringu aruandest:

 

Tutvu teemat puudutava meediakajastusega:
Postimees Tarbija – Uuring: poodides jääb aastas müümata 12 000 tonni toidukaupa
Aktuaalne kaamera: Saatelõik toiduraiskamise teemal (15.21-17.50)
Kuku raadio saade Luubi all: Intervjuu Harri Mooraga . (Saate pikkus 10.31).

 

Vaata ka: