2021. aasta uuring kogu Eesti toidutarneahelas tekkivate toidujäätmete ja toidukadude kohta

Eestis tekkiva toidujäätmete ja toidukao ning nende tekkepõhjuste uuring viidi läbi kõigis  toidu tarneahela etappides, sh kodumajapidamistes, toitlustuses, kaubanduses, toidutööstuses ja esmatootmises (põllumajandus ja kalakasvatus). Uuringu tulemused kajastavad 2020. aastal läbi viidud detailuuringus kogutud andmete ning riikliku jäätmearuandluse 2019. aasta andmete analüüsil saadud tulemusi.

Uuringu tulemuste kohta loe täpsemalt uuringu aruandest:

2016. aasta uuring hulgi- ja jaekaubandusettevõtete ning toiduainetööstuse toidukao kohta

Töö eesmärk oli toitu müüvates kaubandusettevõtetes ja toiduainetööstuses tekkivate toidujäätmete ja toidukao osakaalu väljaselgitamine, analüüsides toidujäätmete ainelist koostist ja kogust. Uuring viidi läbi 2015. aasta teises pooles ja tulemused selgusid jaanuaris 2016.

Uuringu tulemuste kohta loe täpsemalt uuringu aruandest:

2015. aasta uuring kodumajapidamiste ja toitlustusasutuste toidukao kohta

SEI Tallinn uuris toidujäätmete ja toidukao teket ning selle põhjuseid Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes. Uuring viidi läbi aastal 2014. ja tulemused avaldati 2015. aasta alguses.

Uuringu tulemuste kohta loe täpsemalt uuringu aruandest:

Tarbi Toitu Targalt

Uuri lisaks toidujäätmete tekke vähendamise kohta Tarbi Toitu Targalt kodulehelt.

Tarbi Toitu Targalt koduleht