During 4 – 7 July 2016 in Almedalen, Visby, SEI will lead discussions on a variety of topics including:

 • How can the 2030 agenda lead to continued welfare development in Sweden and the EU?
 • Who is responsible for sustainable lifestyles – you or the politicians?
 • How sustainable is our current economic system?
 • Who should manage our water?
 • Can we save the Baltic Sea by rethinking what we eat?
 • How can we help communities that are most affected by climate change?

Almedalsveckan in Visby is Sweden’s largest political event and gathers all of Sweden’s major political parties together with key decision-makers, business leaders, researchers, NGOs, special interest groups and media for a week of debates around key social, economic and environmental issues. Anyone can organize a debate, seminar or discussion and for 2016 there are 3,719 events planned by 1,706 organisers, with an expected attendance of 35,000 participants.

As events at Almedalsveckan are primarily in Swedish, the full programme of SEI events is only available in Swedish.

Program – SEI i Almedalen 4 juli – 7 juli 2016

Stockholm Environment Institute är på plats 4 juli-7 juli under politikerveckan i Almedalen, Visby. Vi arrangerar eller deltar i sammanlagt 23 seminarier och debatter.

Under veckan debatterar vi bland annat:

 • Hur kan 2030-agendan leda till fortsatt välfärdsutveckling i Sverige och EU?
 • Vems ansvar är hållbara livsstilar – din eller politikens?
 • Hur hållbart är vårt rådande ekonomiska system?
 • Vem ska förvalta vårt vatten?
 • Kan vi rädda Östersjön genom att tänka på vad vi äter?
 • Hur kan vi hjälpa de samhällen som drabbas allt svårare av klimatförändringarna?

Är du på plats? Kom till våra evenemang och träffa oss! Det går också att följa vår löpande rapportering från Almedalen på Twitter: @SEIForskning och på Facebook: StockholmEnvironmentInstitute .

För mer information om SEI:s närvaro i Almedalen kontakta: Anna Löfdahl, [email protected] 073-460 7693, eller Ylva Rylander, [email protected] 073-150 3384.

Vi ses i Almedalen!