Motiveringen för detta är att Sverige måste tackla koldioxidutsläpp från livsmedelskonsumtionen (för närvarande 31% av de svenska hushållens totala konsumtionsbaserade koldioxidekvivalenter (CO2e)). Ett transformativt angreppssätt kommer att krävas för att Sverige ska uppnå det politiskt satta 2045-åtagandet kring nollutsläpp av växthusgaser.

Ett systemskifte kräver konsumenternas, detaljhandelns och producenternas gemensamma ansträngningar – vilket också framkom i den nyligen publicerade artikeln från EAT (Willet et al. 2019):

  1. Konsumera mat som avger mindre CO2e per kilo genom att ändra konsumtion från en kött- och mjölkintensiv diet mot en mer lokalt producerad, växtbaserad och säsongsbaserad diet. och / eller
  2. Producera mat som avger mindre CO2e per kilo. Antingen genom att andrakonsumtion från högemitterande produkter eller innovativa produktionsprocesser där CO2-utsläpp reduceras (och öka hållbarheten i produktionskedjan).

Vårt projekt fokuserar på att ge konsumenterna lättillgänglig information om sina livsmedelsköp, så att de kan fatta smartare beslut vid köptillfället. Vår partner Urban Deli med målet att för att skapa incitament för deras existerande kunder att välja mat med so leder till lägre koldioxidutsläpp.

Genom dialog med producenter och myndigheter strävar vi efter att avgöra hur projektet kan minska koldioxidutsläpp. För att vår lösning ska lyckas, kommer vi att se till att vi hittar den bästa lösningen vad gäller kostnad och tillgänglighet för användarna.