Skip navigation
Project

see in English

CANDIES

Vi vill ge konsumenter möjligheten att göra klimatvänligare val vid köptillfället med hjälp av digital information om olika varors miljöpåverkan. Konsumenten kommer även att få exempel på mer hållbara produkter.

Supermarket shoppers

Foto: ElasticComputeFarm / Pixabay.

Active project

2019

Sverige behöver hitta ett sätt att hantera livsmedelsrelaterade utsläpp för att klara av målet på nettonollutsläpp av växthusgaser fram till år 2045 – ett åtagande som undertecknades av Sveriges regering år 2017. Koldioxidutsläpp från livsmedelskonsumtionen är för närvarande 31% av de svenska hushållens totala konsumtionsbaserade koldioxidekvivalenter (CO2e). Ett transformativt angreppssätt kommer att krävas för att Sverige ska uppnå det politiskt satta 2045-åtagandet kring nollutsläpp av växthusgaser.

Ett systemskifte kräver konsumenternas, detaljhandelns och producenternas gemensamma ansträngningar – vilket också framkom i den nyligen publicerade artikeln från EAT (Willet et al. 2019):

  1. Konsumera mat som avger mindre CO2e per kilo genom att gå från en kött- och mjölkintensiv diet mot en mer lokalt producerad, växtbaserad och säsongsbaserad diet.
  2. Producera mat som avger mindre CO2e per kilo. Antingen genom att minska konsumtionen på produkter med höga utsläpp eller satsa på innovativa produktionsprocesser där CO2-utsläpp reduceras (samt ökar hållbarheten i produktionskedjan).

Vårt projekt fokuserar på att ge konsumenterna lättillgänglig information om sina livsmedelsköp, så att de kan fatta smartare beslut vid köptillfället. Vår partner Urban Deli har som mål att att skapa incitament för deras existerande kunder att välja mat med lägre koldioxidutsläpp.

Genom dialog med producenter och myndigheter strävar vi efter att avgöra hur projektet kan minska koldioxidutsläpp. För att vår lösning ska lyckas, kommer vi att se till att vi hittar den bästa lösningen vad gäller kostnad och tillgänglighet för användarna.

Fas ett av projektet, CANDI, ägde rum från april till december 2019. Denna fas innebar en genomsökning av befintliga appar som ger konsumenter information om miljö, hälsa eller koldioxidutsläpp. Det konstaterades att ingen app ger enkel och tillgänglig information till konsumenterna om hur deras livsmedelsval påverkar miljön.

Under fas ett genomfördes också en kartläggning av intressenter, där vi utvärderade vilka aktörer är viktiga för samarbeten, hur man ska kommunicera information till konsumenterna, och hur man bäst uppmuntrar företag och regeringar att prioritera och marknadsföra hållbara produkter. Svensk lagstiftning och livsmedelspolitik utvärderades också.

Slutligen har CANDI teamet producerat ett utkast om konsumenternas preferenser och ett frågeformulär för att vägleda utvecklingen den digitala informationen, som är avsedd för fas två.

I fas två ska vi:

  1. Analysera hur konsumenter vill engagera med digital information i syfte att påverka och stödja beteendeförändringar när det gäller livsmedelsval; och
  2. Förändra livsmedelsindustrin genom att förbättra system, transparens och spårbarhet i leveranskedjan.

Genom att tillämpa ett beteende-centrerat metod kommer vi att undersöka hur digitala verktyg kan göras mer robusta och genomförbara för att påverka beteendeförändring.

Fas två kommer också forska om hur företag har engagerat sig med plattformar som Trase, Bloomberg och Global Reporting Initiative, som samlar och gör tillgängligt information om den globala varuförsörjningskedjan. Vi kommer att intervjua 15 företag längs den svenska livsmedelskedjan och undersöka de tekniska aspekterna av spårbarhet, hur datainsamling och information är standardiserad, och hur spårbarhetsinformation kommuniceras till konsumenter och andra intressenter.

Team

Fedra Vanhuyse
Fedra Vanhuyse

Head of Division: Societies, Climate and Policy Support

SEI Headquarters

Ebba Engström
Ebba Engström

Research Associate

SEI Headquarters

Tina Sendlhofer
Tina Sendlhofer

Research Fellow

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.