Konverents käsitles avaliku sektori toitlustuse korraldust läbi keskkonnahoidlike hangete prisma keskendudes muuhulgas mahetoidu ja toidujäätmete vältimise teemadele.

Konverentsil tutvustasid nimetatud teemaga seotud väljakutseid ja lahendusi erinevate Läänemere piirkonna riikide toitlustajad, hankijad ja teadlased.
Veebikonverents oli suunatud kohaliku riigiasutustele, omavalitsuse hankespetsialistide, koolide ja lasteaedade esindajatele, toitlustajatele jt avaliku sektori toitlustusega tegelevatele huvirühmadele.

Konverentsile järgnenud seminaridel keskendusid projekti partnerriikide esindajad põhjalikumalt ühele teemale, et vahetada kogemusi ja õppida üksteiselt. Kokku toimus kuus veebiseminari:

Mahetoit 25.11.2020 „How do we measure the share of organic food in public meals?”. Korraldaja: Institute for Food Studies & Agroindustrial Development (IFAU), Taani

Tervislik toitumine 25.11.2020 „Preventive healthcare and nutrition in schools”. Korraldajad: Herzeni nimeline Venemaa PedagoogikaülikoolSankt Peterburi omavalitsuste nõukogu

Taimne toit 27.11.2020 „Plant-based public meals“. Korraldaja: Helsingi Ülikool, Soome

Jätkusuutlike toidu- ja toitlustushangete kriteeriumid 2.12.2020 „Sustainable procurement criteria for food and catering services”. Korraldaja: agrathaer GmbH, Saksamaa

Piirkondlikud ja kohalikud toidu- ja toitlustusstrateegiad 3.12.2020 „Regional and municipal strategies: targets and programmes for public meals and catering”. Korraldaja: SEI Tallinn, Eesti

Mahetoit ja toidujäätmed 11.12.2020 „Increasing organic food and diminishing food waste in school canteens”. Korraldaja: Varssavi Maaülikool, Poola

 

StratKIT projekti eesmärk on edendada avaliku sektori toitlustusteenuse mudelite arendamist ja kasutuselevõttu Eestis ja teistes Läänemere piirkonna riikides. Põhirõhk on suunatud kohalike omavalitsuste toitlustushangete (eelkõige koolide ja lasteaedade tervisliku ning keskkonnasäästliku toitlustamise) arendamisele.

Konverentsi päevakava: