Skip navigation

This page is also available in English

Kestlikud linnad ja kohanevad kogukonnad

SEI Tallinna kestlike linnade ja kohanevate kogukondade üksus toetab erinevaid ühiskonnagruppe kestliku ja hea elukvaliteedi mõistmisel, loomisel ja mõõtmisel eri regioonides Eestist ja Euroopa Liidust kuni EL-i idapartnerlusriikide ja Aasiani.

Young and old people in a garden with boxes for growing vegetables. They are happy and talking to each other.

Kogukonnaaed on hea võimalus tuua linna rohelust, kasvatada ise süüa ning muuta kogukonda tugevamaks.

Halfpoint Images/Getty Images

Üksuse töötajad

Kaidi Tamm

Head of Unit, Senior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Brigita Tool

Junior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Merlin Rehema

Senior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Shimin Huang

Junior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Rohenõustamine, poliitikate ja lähenemiste analüüs ning rohejuhtimine

SEI Tallinn analüüsib ja toetab keskkonnapoliitiliste valikute tegemist nii Eestis, Euroopa Liidus kui laiemalt. Näiteks nõustavad SEI Tallinna eksperdid erinevatel kestliku arengu teemadel Euroopa Keskkonnaagentuuri, analüüsisid põhjalikult Euroopa riikide pikaajalisi kliimastrateegiaid ning koostasid põhjaliku ülevaate planeedi taluvuspiiride raamistikust, selle käsitlemisest maailmas ja võimalusest kasutada kontseptsiooni Eesti oludes.

Kestlik ja kvaliteetne elukeskkond

SEI Tallinna eksperdid analüüsivad kestlikku ja kvaliteetset ruumiloomet ning annavad sel teemal nõu nii riikidele kui kohalikele omavalitsustele. Näiteks töötavad meie eksperdid välja mõõdikuid ja tööriistu ruumiplaneerimiseks Eestis, analüüsisid uuenduslike ruumisekkumiste mõju Tallinna linnas ning panustavad kestliku ja kvaliteetse elukeskkonna poliitika kujundamisse Eesti riigi tarvis.

Sotsiaalne kaasatus ja õiglane üleminek

Sotsiaalne kaasatus ja õiglane üleminek on Pariisi leppe ja Euroopa roheleppe kesksed osad, mille eesmärk on toetada arukaid poliitilisi otsuseid ja ümberkorraldusi, et ükski ühiskonnagrupp, valdkond ega piirkond ei kannataks süsinikuneutraalsele majandusele üleminekul. SEI Tallinn töötab õiglase ülemineku projektidega Euroopa Liidu tasemel, nõustades Euroopa Keskkonnaagentuuri õiglase ülemineku ekspertrühma, aga ka toetades EL-i idapartnerlusriike Gruusiat, Ukrainat, Moldovat ja Armeeniat oma rohekavade koostamisel.

Roheoskuste ja -töökohtade toetamine fookusega noortel

Eestis on kliimaneutraalsele ja jätkusuutlikule majandusele üleminekul tarvis üha enam töötajaid, kes mõistavad keskkondlike ja ühiskondlike väljakutsete keerukaid seoseid. SEI Tallinn töötab mitmes projektis, mis aitab uutel inimestel – eelkõige noortel – omandada uusi roheoskusi ja asuda tööle roheöökohtadel. Sageli aitab see lahendada samal ajal mõnd teist ühiskondlikku probleemi, näiteks võidelda ääremaastumisega või aidata tagasi tööturule mittetöötavaid ja -õppivaid noori.

Content types
Topics
Regions
Languages

399 results / 1 of 34 pages

Design and development by Soapbox.