Skip navigation

This page is also available in English

Rohe- ja ringmajandus

SEI Tallinna rohe- ja ringmajanduse üksus viib läbi uuringuid ja analüüse rohelise ettevõtluse ja seda toetava poliitikakujundamise edendamiseks. Keskendume oma töös erinevate keskkonnakorralduslike meetodite rakendamisele sh säästva tarbimise ja tootmise, ringmajanduse ja jätkusuutliku jäätmekäitluse ning riskide hindamise valdkonnale.

Üksuse eesmärk on parandada ressursitõhusust ja vähendada keskkonnamõju läbi tiheda koostöö erinevate partneritega. Arendame ühist arusaama sidusrühmade vajadustest ning aitame välja töötada vahendeid ja protsesse, mis võimaldavad arendada nii teadmiste edasiandmist kui meie partnerite kompetentsi.

Rohe- ja ringmajanduse üksuse töötajad

Harri Moora

Head of Unit, Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Heidi Tuhkanen
Heidi Tuhkanen

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Piret Kuldna

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Ingrid Varov

Junior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Kertu Uiboleht

Programme Assistant (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Rohe- ja ringmajanduse üksuse projektid ja uuringud:

Jätkusuutlik tootmine ja tarbimine

Tegeleme jätkusuutlike ja vastutustundlike hangetega nii avalikus kui ka erasektoris, samuti jätkusuutlikkuse põhimõtete integreerimisega ressursside juhtimisse, et hinnata organisatsioonide keskkonna-, sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid. See hõlmab projekte, mis on seotud toidusüsteemide, keskkonnahoidlike hangete ja keskkonnajuhtimissüsteemide ja -tööriistadega.

Ringsed majandussüsteemid

Analüüsime jäätmekäitluse ja ringmajanduse poliitikaid ning toetame nende rakendamist. Samuti uurime uuenduslikke ringmajandusel põhinevaid ärimudeleid ning ringmajanduslike toodete ning teenuste kavandamise metoodikaid.

Kliimamuutustega seotud riskide vähendamine

Põhirõhk on riskide hindamisel ühiskonnas ja haavatavuse vähendamisel. Meie töö käsitleb avaliku sektori osapooli ja kogukondi kliima- ja katastroofiohu kontekstis.

Content types
Topics
Regions
Languages

409 results / 1 of 35 pages

Design and development by Soapbox.