Skip navigation

This page is also available in English

Säästva arengu programm

SEI Tallinna säästva arengu programmi tööks on säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide (strateegiad, arengukavad jm) koostamisse ja elluviimisesse, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine, samuti koolituste korraldamine riigi, kohaliku omavalitsuse ja mittetulundussektori teadlikkuse suurendamiseks.

Säästva arengu programmi töötajad

Kaidi Tamm

Senior Expert (Sustainable Development Programme)

SEI Tallinn

Brigita Tool

Programme Assistant (Climate and Energy Programme)

SEI Tallinn

Merlin Rehema

Expert (Climate and Energy Programme)

SEI Tallinn

Helen Poltimäe

Senior Expert (Sustainable Development Programme)

SEI Tallinn

Biomajandus

Kliimapoliitika

Läänemere seisundi parandamine

Linnarohelus

Content types
Topics
Regions
Languages

379 results / 1 of 32 pages

Design and development by Soapbox.