Skip navigation

Kliima, energia ja atmosfääri programm

SEI Tallinna kliima ja energia programmi eesmärgiks on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAPi mudel), mõjude hindamine ning integreerimine valdkondade poliitikasse. Taastuvenergia laialdasema kasutuselevõtu võimaluste ja energiasektori keskkonnamajandushoobade analüüsimine.

Kliima, energia ja atmosfääri programmi projektid ja tööd:

Filter by:

Filter by: