Skip navigation

Kliima ja energia programm

SEI Tallinna kliima ja energia programmi eesmärgiks on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAPi mudel), mõjude hindamine ning integreerimine valdkondade poliitikasse. Taastuvenergia laialdasema kasutuselevõtu võimaluste ja energiasektori keskkonnamajandushoobade analüüsimine.

Kliima ja energia programmi projektid ja tööd:

Filter by:

Filter by:

375 Kliima ja energia programm

/ 1 of 25 pages

SEI Tallinn would like to thank all its project partners and collaborators towards making the world a better and more sustainable place. Happy holiday season!

SEI Tallinn tänab oma projekti- ja koostööpartnereid, et töötame koos parema ja jätkusuutlikuma tuleviku nimel. Soovime kõike head uueks aastaks!