Skip navigation

Keskkonnakorralduse programm

SEI Tallinna keskkonnakorralduse programm viib läbi uuringuid ja analüüse rohelise ettevõtluse ja seda toetava poliitikakujundamise edendamiseks. Keskendume oma töös erinevate keskkonnakorralduslike meetodite rakendamisele sh säästva tarbimise ja tootmise, ringmajanduse ja jätkusuutliku jäätmekäitluse ning riskide hindamise valdkonnale.

Programmi eesmärk on parandada ressursitõhusust ja vähendada keskkonnamõju läbi tiheda koostöö erinevate partneritega. Arendame ühist arusaama sidusrühmade vajadustest ning aitame välja töötada vahendeid ja protsesse, mis võimaldavad arendada nii teadmiste edasiandmist kui meie partnerite kompetentsi.

Keskkonnakorralduse programmi projektid ja tööd:

Roheline Kontor

Rohelise Kontori tunnist saab taodelda läbi Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA): www.ekja.ee/et/roheline-kontor/

Filter by:

Filter by: