Skip navigation

This page is also available in English

Keskkonnakorralduse programm

SEI Tallinna keskkonnakorralduse programm viib läbi uuringuid ja analüüse rohelise ettevõtluse ja seda toetava poliitikakujundamise edendamiseks. Keskendume oma töös erinevate keskkonnakorralduslike meetodite rakendamisele sh säästva tarbimise ja tootmise, ringmajanduse ja jätkusuutliku jäätmekäitluse ning riskide hindamise valdkonnale.

Programmi eesmärk on parandada ressursitõhusust ja vähendada keskkonnamõju läbi tiheda koostöö erinevate partneritega. Arendame ühist arusaama sidusrühmade vajadustest ning aitame välja töötada vahendeid ja protsesse, mis võimaldavad arendada nii teadmiste edasiandmist kui meie partnerite kompetentsi.

Keskkonnakorralduse programmi töötajad

Harri Moora

Programme Director, Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Heidi Tuhkanen
Heidi Tuhkanen

Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Piret Kuldna

Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Ingrid Varov

Junior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Kertu Uiboleht

Programme Assistant (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Kelli Marie Jaama

Junior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Keskkonnakorralduse programmi projektid ja tööd:

Toiduraiskamise vältimine

Säästev turism

Keskkonnahoidlikud riigihanked

Jätkusuutlikud tekstiilid

Ringmajandus

Keskkonnajuhtimissüsteemid

Mereprügi

Jäätmekorraldus

Roheline Kontor

Rohelise Kontori tunnist saab taodelda läbi Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA): www.ekja.ee/et/roheline-kontor/

Arengu- ja katastroofiriskide analüüsid

Content types
Topics
Regions
Languages

379 results / 1 of 32 pages

Design and development by Soapbox.